Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy Dużej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Dąbrowica Duża, 65, tel: 833771042,