Szkoła Podstawowa w Cześnikach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Cześniki, 125, tel: 846180147,