Szkoła Podstawowa w Czerśli

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Czerśl, 1, tel: 257982635,