Szkoła Podstawowa w Czerniejowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Czerniejów, 8, tel: 825671572,

Szkoła Podstawowa w Czerniejowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Czerniejów, , tel: ,