Szkoła Podstawowa w Czartowczyku

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat tomaszowski

Czartowczyk, nie dotyczy 8, tel: 846619661,