Szkoła Podstawowa w Ciechnkach Łęczyńskich

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łęczyński

Ciechanki Łęczyńskie, 13, tel: 817520973,