Szkoła Podstawowa w Bychawie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Bychawa, Szkolna 8, tel: 815660142, www.sp.bychawa.pl