Szkoła Podstawowa w Burcu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Burzec, 30, tel: 257559972,