Szkoła Podstawowa w Brzostówcu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat radzyński

Brzostówiec, 72, tel: 833524542, www.szkola-brzostowiec.za.pl