Szkoła Podstawowa w Brzeźnie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Brzeźno, Brzeźno 134, tel: 825661402, -