Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Książęcej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubartowski

Brzeźnica Książęca, 24, tel: 818513402, http://spbk.niedzwiada.pl