Szkoła Podstawowa w Bodaczowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Bodaczów, Bodaczów 501, tel: 846821626, www.szkolapodstawowawbodaczowie.edupage.org