Szkoła Podstawowa w Berezówce

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Berezówka, 26, tel: 833759078,