Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia SiW w Paszenkach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat parczewski

Paszenki, 78, tel: 833560523, brak