Szkoła Podstawowa Specjalna w Zalutyniu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Zalutyń, 25, tel: 833778022, www.sosw-zalutyn.pl