Szkoła Podstawowa Specjalna w Załuczu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Załucze, 59, tel: ,