Szkoła Podstawowa Specjalna w Bystrzycy

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Bystrzyca, Bystrzyca 92, tel: 817510790,