Szkoła Podstawowa Specjalna w Biłgoraju

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Biłgoraj

Biłgoraj, I Armii WP 4, tel: 846274964, www.zsr.bilgo.pl