Szkoła Podstawowa Specjalna nr 53 dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Głuska 5, tel: 817444707,