Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Bronowicka 21, tel: 817461407, www.zs4lublin.edupage.org