Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem oraz Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Biała Podlaska

Biała Podlaska, Pokoju 22, tel: 603288255, www.wspolnyswiat.org