Szkoła Podstawowa nr2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Mickiewicza 24, tel: 817440322, www.2sp.lublin.pl