Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Chełm

Chełm, Połaniecka 10, tel: 825637311,