Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Czwartaków 11, tel: 815330235, www.sp6.lublin.pl