Szkoła Podstawowa nr 55 dla Dzieci Niesłyszacych i Słabo Słyszących w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Lucyny Herc 4, tel: 817441913,