Szkoła Podstawowa nr 52 w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Władysława Jagiełły 11, tel: 817468177, www.sp52lublin.pl