Szkoła Podstawowa nr 46 w LUBLINIE

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Biedronki 13, tel: 815261606, www.sp46lublin.edupage.org