Szkoła Podstawowa nr 45

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Radzyńska 5, tel: 817413703, www.sp45.lublin.pl