Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Chełm

Chełm, Prymasa Wyszyńskiego 15, tel: 825603928, www.sp4.chelm.pl