Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Kraśniku

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Kraśnik

Kraśnik, Kolejowa 28, tel: 818252275, sp4.keasnik.pl