Szkoła Podstawowa nr 39 w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Krężnicka 156, tel: 817500923, www.zs8.lublin.pl