Szkoła Podstawowa nr 38

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Pana Wołodyjowskiego 13, tel: 815252284, www.sp38.lublin.pl