Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Zofii i Wacława Nałkowskich 110, tel: 817446110, www.sp30.lublin.pl