Szkoła Podstawowa Nr 3 w Puławach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Puławy

Puławy, Jaworowa 5, tel: 818868564, www.sp3.pulawy.pl