Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Balladyny 22, tel: 815252526, www.sp3.lublin.pl