Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Kresowa 1, tel: 817461977, www.sp27.lublin.eu