Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Zuchów 1, tel: 815341836, www.sp21.lublin.pl