Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Sławinkowska 50, tel: 814664610, www.zs12.lublin.eu