Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Zamość

Zamość, Peowiaków 30A, tel: 846385047, www.sp10.zamosc.pl