Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Zamość

Zamość, Peowiaków 30A, tel: 84 638 50 47,