Szkoła Podstawowa nr 10 w Chełmie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Chełm

Chełm, Reformacka 13, tel: 825653895, www.sp10.chelm.pl