Szkoła Podstawowa imienia Korpusu Ochrony Pogranicza w Wytycznie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat włodawski

Wytyczno, 143, tel: 825713078,