Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce Kolonii

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubartowski

Łucka-Kolonia, 125, tel: ,