Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat puławski

Nałęczów, prusa 11, tel: 815014633, www.naleczow/spnaleczow