Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Wilczopole, 97, tel: 817598006, www.wilczopole.w.interia.pl