Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat świdnicki

Biskupice, Piłsudskiego 15, tel: 815859003, www.zpobatory.fm.interia.pl