Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Giełczew, 142, tel: 846807106, http://spgielczew.pl