Szkoła Podstawowa im.Stanisław Konarski

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łęczyński

Milejów-Osada, Szkolna 1, tel: 817572052,