Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Krzczonowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Krzczonów, Leśna 1, tel: 815664110, www.spkrzczonow.pl