Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Białej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat radzyński

Biała, 30, tel: 833528329, www.zsbiala.org